Web edukia bistaratu Web edukia bistaratu

ENPRESAK SORTZEKO PROZESUAN ENPRESA PROIEKTUEI LAGUNTZA EMATEA:  II.ERANSKINA

Negozio-ideia berriak garatzen laguntzea: ekintzaileei laguntza guztia ematen zaie beren proiektuak definitu eta zehaztu ditzaten eta enpresa bat sortzeko asmoa egia bihurtzea errazago gerta dakien.

Programari esker, enpresa-asmoa aztertzen da, hau da, asmo horren aldaera adierazgarrienak, arriskuak, eta abar, eta hori guztia BIDERAGARRITASUNAREN ETA NEGOZIOAREN PLAN batean hezurmamitzen da. Plan hori izanda, errazago da enpresa abian jartzeko finantzaketa bilatzea.

Programan parte hartzen du aholkularitza zerbitzuak ematen dituzten entitateen sare batek. Entitateok esperientzia zabala dute enpresak sortzeko proiektuen aholkularitzan, eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentuaren aldez aurreko homologazioa behar dute langintza horretan aritzeko.

 Proiektuen eskaera:

Hasiera data: 2016ko abuztuaren 4a
Bukaera data: 2016ko urriaren 18an  12.00etan

GAO:  147 zk. 2016ko  abuztuaren 3an

Eskaerak egiteko aplikatibo informatikora sarrera

Informazioa: sustapena.ekintzailetasuna@gipuzkoa.eus
 

Telefonoa

Kudeaketa teknikoa:  943112252

Kudeaketa administratiboa: 943112218

Proiektuak eskatzeko informazioa eta dokumentazioa:

Informazioa 

Dokumentazioa

Bete eta aplikatiboan erantsi

Aplikatiboan erantsi

Departamentuari berariazko baimena ematen ez bazaio(Enpresaren ardurapeko adierazpenean) datu horiek zuzenean jasotzeko; ondoko dokumentuak erantsi

  • Zerga betebeharretan egunean dagoela egiaztatzea
  • Gizarte Segurantzako edota entitate laguntzaileko  betebeharretan egunean dagoela egiaztatzea

Proiektuen kudeaketa eta justifikazioa - TXEKIN

Dokumentazioa

Arlo honetan egiten diren jardueren informazioa:

 TXEKIN programa

 

www.bideragarritasunaplana.net

 

Descripción: http://sustapena.gipuzkoa.eus/documents/820186/906938/TwitterLogo.png/892ef501-b01f-41bd-88dd-d616f3264f65?t=1465286137047 @GIPeraldatzen